A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту
Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

Кабінет практичного психолога

                                                        Консультант (практичний психолог)
       Школоберда Анна Михайлівна

                                                                          

Практичний психолог інклюзивно-ресурсного центру здійснює корекційно-розвиткову роботу за наявності у дитини серйозних емоційних або особистісних труднощів, формує та  розвиває у дитини вищі психічні процеси (пам’ять, мислення, увагу, уяву, сприймання, а також  різні необхідні комунікативні, соціальні навички і якості для кращої соціалізації та адаптації дитини.)

Корекція  тривожності, зниженої самооцінки, страхів, зняття агресивних проявів поведінки. Дитина потребує психологічної допомоги, якщо потрапила у складні життєві обставини, пережила втрату близьких, переживала насильство.

Психолог у своїй роботі використовує різноманітні методи корекції: терапевтичну бесіду, арт-терапію, малювання піском, казкотерапію та ін. Проводить корекційно-розвивальні заняття з розвитку пізнавальної та емоційно-вольової сфери дітей. Сприяє повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку дитини на кожному віковому етапі.

Завдання практичного психолога інклюзивно-ресурсного центру:                                                                                     

1.Здійснює первинний прийом батьків або законних представників дитини.

2. Проводить діагностичну оцінку когнітивної  сфери дитини з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага.

3. Проводить діагностичну оцінку емоційно-вольової сфери дитини, з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин.

4. Робить висновок на основі даних діагностичної оцінки (щодо форм організації корекційного навчання, виховання з урахуванням психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей дитини).

5. Бере участь у засіданнях фахівців центру та узагальненнях результатів комплексної оцінки (приймається колегіальне рішення про напрями, обсяг психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами/для дитини з інвалідністю — з урахуванням індивідуальної програми реабілітації).

6. Надає рекомендації щодо складання, виконання, коригування індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

7. Надає консультативну та методичну допомогу педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх закладів та батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами, які не відвідують навчальні заклади, а  також надає  інформацію  стосовно мережі  закладів  освіти, де  надають  допомогу таким  дітям.

8. Надає консультативно-психологічну допомогу батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

 9. Бере участь та організовує інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

Десять кращих стратегій для підтримки дітей з аутизмом

Ці стратегії можуть допомогти зменшити стрес як у вашому власному житті, так і в житті вашої дитини, спростити навчання новим навичкам. Спеціалісти рекомендую впроваджувати ці підходи якомога раніше - чим молодша дитина, тим краще. Для дорослих з аутизмом ці стратегії будуть не менш корисні.

11:07 10.12.2021

Вхід для адміністратора